z ostatniej chwili
Uprzejmie informuję, że od dnia 13 czerwca 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku Urząd Gminy Mszana Dolna będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejCyberbezpiecznyWybory uzupełniającetransmisjadostępnośćOtwórz się na pomocProfilaktyka jodowaStrategia terytorialnawyposazeniekoronawirusstudiumrodoJak zatwić sprawęOgłoszenia WójtaProgram Czyste PowietrzeDziedzictwoCała naprzód IIPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteocyfrowa gminaremont kwateryJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacjadeklaracjaDostępnośc aplikacjiinformacje-do-banerow/datacje-z-budzetu-panstwasdsUrząd statystycznyBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raba Niżna - etap IIIjakości powietrzaEkointerwencja

Aktualności


Kolejny Projekt ze środków unijnych zakończony sukcesem

 

W ramach programu PO IG Gmina Mszana Dolna zakończyła realizacje Projektu pt.„ e – Integracja szansą na rozwój społeczności lokalnej”, którego głównym celem było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowym części mieszkańców społeczności gminnej - Mszany Dolnej. Wartość całkowita jego wartość wyniosła 376.511,30 zł wartość dofinansowania UE to 309.920,71 zł. W Projekcie wzięło udział 40 gospodarstw domowych z terenu Gminy Mszana Dolna, m.in. mieszkańcy następujących sołectw: Łostówka, Łętowe, Mszana Górna, Lubomierz, Olszówka, Glisne, Raba Niżna, Kasinka Mała i Kasina Wielka i polegał na przekazaniu nieodpłatnie nowoczesnych zestawów komputerowych oraz dostarczeniu Internetu przez 5 lat
 

Wydarzeniem kończącym Projekt będzie organizowana w dniu 18 maja 2011r. w Urzędzie Gminy Mszana Dolna - Konferencja prasowa podsumowująca zrealizowane działania w ramach w/w Projektu. Jedną z metod walki z wykluczeniem cyfrowym jest realizacja projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w szczególności Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.
Gmina Mszana Dolna właśnie ze środków finansowych tego działania realizuje od 2009 roku przedsięwzięcie pod nazwą „e-Intergacja szansą na rozwój społeczności lokalnej” polegające na wyborze 40 gospodarstw domowych najbardziej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (zgodnie z kryteriami programu), a następnie zakupie i bezpłatnemu przekazaniu nowoczesnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz zestawów do odbioru szerokopasmowego Internetu drogą radiową. Ważnym elementem Projektu spinającym go w logiczną całość było zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców gospodarstw domowych wybranych jako Beneficjenci Projektu. W szkoleniach z zakresu podstaw posługiwania się komputerem, w szczególności umiejętności korzystania z Internetu i jego bogatych zasobów, wzięło udział łącznie 65 osób (dorosłych i młodzieży szkolnej). Kluczowym celem Projektu było pozyskanie przez uczestników narzędzi praktycznych i umiejętności wykorzystywania zasobów Internetu, takich jak: pozyskiwanie wszelkich potrzebnych informacji i wiedzy, poznanie nowoczesnych metod komunikacji, wykorzystanie zasobów Internetu dla wsparcia własnego rozwoju i edukacji, kreowanie własnej aktywności i przedsiębiorczości dzięki Internetowi i poprzez Internet. Cykl szkoleń zakończył się egzaminem w dniach 28-29 kwietnia, 39 spośród 40 przystępujących do egzaminu ukończyło go z wynikiem pozytywnym. Uroczyste zakończenie i rozdanie Europejskiego Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL nastąpi na wspomnianej konferencji prasowej dnia 18 maja o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Mszana Dolna.

 

zobacz zdjęcia

 

Wójt Gminy Mszana Dolna - Bolesław Żaba
Koordynator Projektu – Piotr Ociepka
 

 

W związku z zakończeniem przez Gminę Mszana Dolna projektu pn; „ e – Integracja – szansą na rozwój społeczności lokalnej” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO IG w dniu 18 maja 2011r. w Urzędzie Gminy Mszana Dolna odbyła się Uroczysta Konferencja prasowa podsumowująca projekt.
Uczestnicy Konferencji: Wójt Gminy Mszana Dolna Pan Bolesław Żaba, Pan Jan Chorągwicki – Przewodniczący Rady Gminy, Pani Elżbieta Jakubiak – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Pan Tadeusz Patalita - Poseł na Sejm RP, Pan Wiesław Janczyk- Poseł na Sejm RP, Pan Piotr Ociepka -Koordynator Projektu, Pan Wiesław Dutka oraz Pan Sebastian Bugajski - Firma Boss Komputer z Limanowej – organizator szkoleń z obsługi komputera dla mieszkańców Gminy, Pan Franciszek Dziedzina - Wicestarosta Powiatu Limanowskiego, Pan Wojciech Włodarczyk – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, Pan Mieczysław Uryga – Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, a także uczestnicy projektu – mieszkańcy Gminy Mszana Dolna.
Kluczowym celem Projektu było pozyskanie przez uczestników narzędzi praktycznych i umiejętności wykorzystywania zasobów Internetu. Cykl szkoleń zakończył się egzaminem w dniach 28-29 kwietnia, 39 spośród 40 przystępujących do egzaminu ukończyło go z wynikiem pozytywnym.
Konferencja zakończyła się uroczystym rozdaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL uczestnikom projektu. Certyfikaty wręczał Wójt Gminy Mszana Dolna Pan Bolesław Żaba wraz z Panem Wiesławem Dutką z Firmy Boss Komputer z Limanowej – organizatorem szkoleń i egzaminu.
Wszystkim uczestnikom Konferencji serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie.

 

Marta Wcisło
Specjalista ds. szkoleń/promocji projektu

 

 

....................................................................................

„ e – Integracja – szansą na rozwój społeczności lokalnej ”
Tytuł: Szkolenia czas zacząć…

 

Pod koniec lutego 2011r. rozpoczną się szkolenia dla 40 osób dorosłych i 25 uczniów z zakresu obsługi komputera i Internetu w ramach projektu realizowanego przez Gminę Mszana Dolna w 2010-2011 współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG).
Całość Projektu pod nazwą „e – Integracja - szansą na rozwój społeczności lokalnej” realizowanego przez Gminę Mszana Dolna ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO IG, skierowana jest do mieszkańców z terenu gminy Mszana Dolna i polegała na przekazaniu nieodpłatnie nowoczesnych zestawów komputerowych oraz dostarczeniu Internetu przez 5 lat wybranym gospodarstwom domowym spełniającym kryteria i wymagania programu PO IG oraz dostarczenia wiedzy poprzez zorganizowane profesjonalne szkolenia 65 mieszkańcom ww gospodarstw domowych.
Planowane jest zorganizowanie dla 40 uczestników szkoleń w ramach niniejszego Projektu egzaminu, którego celem jest uzyskanie Europejskiego Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL. Uzyskanie certyfikatu zwiększa możliwość znalezienia zatrudnienia jak również i potwierdza prawidłowość i jakość prowadzonych szkoleń. Szkolenia przeprowadzone zostaną w szkołach w miejscowościach położonych blisko miejsca zamieszkania uczestników. Będą to: Mszana Górna, Lubomierz, Kasina Wielka oraz Raba Niżna.
Celem ogólnym projektu jest stymulowanie działań o charakterze gospodarczym i społecznym osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, czyli takich który nie mają dostępu do Internetu, a tym samym nie mają możliwości korzystania z olbrzymich zasobów edukacyjnych, informacyjnych prezentowanych za pomocą sieci internetowej. Projekt nakierowany jest na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz osoby niepełnosprawne. W efekcie procesu rekrutacyjnego który odbył się w 2010 roku do Projektu zakwalifikowano 1 gospodarstwo z Łostówki, 2 - z Łętowego, 9 - z Mszany Górnej, 9 - z Lubomierza, 4 - z Olszówki, 3 - z Glisnego, 4 - z Raby Niżnej, 5 - z Kasinki Małej i 3 - z Kasiny Wielkiej. Internet dostarczany jest drogą radiową przez firmę NETMAR z Pcimia, która wraz z Gminą odpowiada za jakość i trwałość osiągnięcia celu Projektu..............................................................................................................

 

 

GMINA MSZANA DOLNA WALCZY Z WYKLUCZENIEM CYFROWYM!

 

Zgodnie z przekazem najpopularniejszej w ostatnim czasie encyklopedii cyfrowej tj. Wikipedii wykluczenie cyfrowe to:
„podział społeczeństwa na osoby z dostępem do Internetu i innych nowoczesnych form komunikacji oraz na osoby bez takich możliwości. Wynika on z szybkiego rozwoju technologii informatycznych, który doprowadził do powiększenia różnic między klasami bogatą i średnią, które mogły sobie pozwolić na ich zakup, a klasą niższą, której nie stać na swobodny dostęp do Internetu….


Termin wykluczenia cyfrowego nie sprowadza się tylko do samej fizycznej możliwości dostępu do Internetu, oprócz tego ważne są czynniki takie jak:
• brak umiejętności posługiwania się Internetem (zwłaszcza wśród osób starszych);
• niska jakość połączenia (szczególnie w małych miastach i na wsi);
• znajomości języków (brak znajomości języka, w którym potrzebne informacje występują).


Według badań CBOS tylko 6 procent osób powyżej 65 lat i 23 procent w wieku 55-64 korzysta z Internetu, podczas gdy młodzi ludzie (18-24) korzystają z Internetu w zdecydowanej większości (93 procent)…”
Jedną z metod walki z wykluczeniem cyfrowym jest realizacja projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w szczególności Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.
Gmina Mszana Dolna właśnie ze środków finansowych tego działania realizuje od 2009 roku przedsięwzięcie pod nazwą „e-Intergacja szansą na rozwój społeczności lokalnej” polegające na wyborze 40 gospodarstw domowych najbardziej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (zgodnie z kryteriami programu), a następnie zakupie i bezpłatnemu przekazaniu nowoczesnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz zestawów do odbioru szerokopasmowego Internetu drogą radiową.


Ważnym elementem Projektu są również przeprowadzane szkolenia dla grupy domowników: młodzieży jak i dorosłych z gospodarstw domowych biorących udział w Projekcie. Cykl szkoleń został zakończony w marcu br. i obejmował naukę obsługi komputera, jak również podstawowych programów komputerowych oraz techniczne i praktyczne umiejętności korzystania z Internetu i jego nieograniczonych zasobów informacyjnych, komunikacyjnych, a także możliwości promocji własnej, czy też sposobem poszukiwania pracy, czy też dalszej własnej edukacji. Osoby dorosłe brały udział w szkoleniach prowadzonych przez firmę BOSS KOMPUTER z Limanowej w ramach programu edukacyjnego ECDL – „e-Obywatel”, zakończonych egzaminem i uzyskaniem Certyfikatu ECDL.

 

Uczestnictwo w szkoleniu jest dla mnie niezwykle pomocne, uczę się wielu ciekawych rzeczy związanych
z komputerem zwłaszcza iż wcześniej nie potrafiłam nawet go uruchomić nie mówiąc o jakichkolwiek programach komputerowych.

 

(wypowiedź jednej z uczestniczek szkolenia) 
 

 

 

 

 

 

Piotr Ociepka - Koordynator Projektu

 

................................................................................................................

 

W dniu 23 luty 2011r. w Urzędzie Gminy Mszana Dolna o godz. 13.00 odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie rozpoczynających się szkoleń z obsługi komputera , Internetu oraz programów komputerowych w ramach projektu pn: „ e – Integracja – szansą na rozwój społeczności lokalnej” współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

W spotkaniu udział wzięli uczestnicy szkoleń, osoby odpowiedzialne za realizacje projektu oraz
przedstawiciel firm, która została wybrana do przeprowadzenia w/w szkoleń.
 

Szkolenia dla osób dorosłych ( 40 osób) rozpoczęły się 24.02.2011r.

potrwają do 25.03.2010r.
w następujących miejscowościach: Mszana Górna – 12 osób, Lubomierz -8 osób, Raba Niżna - 12 osób oraz Mszana Dolna – 8 osób,

 

szkolenia zakończą się egzaminem ECDL – E citizen w dniu 29.03.2011r.

 

Szkolenia dla młodzieży ( 25 osób ) odbędą się w dniach 05.03.2011r. oraz 12.03.2011r. w Mszanie Górnej.


 

 

Pobierz :

 

Ofertę -  do wzięcia udziału w postępowaniu  którego przedmiotem jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i podstawowych programów komputerowych w ramach realizowanego przez Gminę Mszana Dolna Projektu pn: „ e-Integracja- szansą na rozwój społeczności lokalnej”.
   

Projekt umowy

 

Realizując założone cele projektu, Urząd Gminy Mszana Dolna przekaże 40 gospodarstwom domowym z terenu gminy w nieodpłatne użytkowanie sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz sfinansuje tym gospodarstwom koszt dostępu do Internetu przez okres 6 lat.

 

Dodatkowo, dla użytkowników końcowych projektu tj. dla 65 osób, zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu, zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu honorowanego w całej Europie.