z ostatniej chwili
Uprzejmie informuję, że od dnia 21 czerwca 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku Urząd Gminy Mszana Dolna będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Zawiadomienie

20/05/2021, dodał: Maciej Liberda czytano: 704 razy
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i § 11 pkt 1, § 28 ust. 1 i 3 Statutu Gminy Mszana Dolna zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Mszana Dolna, która odbędzie się w dniu 28 maja 2021 roku o godz. 9:00, w sali obrad Urzędu Gminy Mszana Dolna przy ul. Spadochroniarzy 6.

Porządek obrad

 1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie  protokołu z XXXIII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
 5. Wystąpienia Gości.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2020 rok na terenie działania Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mszana Dolna.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Limanowskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania drogą powiatową nr 1626K w miejscowości Kasina Wielka – opracowanie dokumentacji projektowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Zarządu Województwa Małopolskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania drogą wojewódzką nr DW 968 w miejscowości Mszana Górna i Lubomierz – opracowanie dokumentacji projektowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny  na rzecz Gminy Mszana Dolna udziałów w nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Kasina Wielka.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny  na rzecz Gminy Mszana Dolna udziałów w nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Olszówka.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny  na rzecz Gminy Mszana Dolna nieruchomości  niezabudowanych położonych we wsi Olszówka.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie odpłatnie na rzecz Gminy Mszana Dolna nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Lubomierz.
 15. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.
 16. Ocena Zasobów  Pomocy Społecznej za rok 2020 dla Gminy Mszana Dolna.
 17. Informacja o interpelacjach Radnych.
 18. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie XXXIV  Sesji Rady Gminy Mszana Dolna.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          Jan Chorągwicki

 

Informacja

W związku z obowiązującym stanem epidemii choroby  koronowirusa (COVID -19) udział  mieszkańców w sesji Rady Gminy w formie wstępu na sesję jest niemożliwy. Obrady sesji będą transmitowane online  na  stronie internetowej  www.mszana.pl